OM Fotografen "Skipper" - Finn Kristian Friedel Christensen fra Køge

LEFT: Skipper as young

OVER:

These are 3 Skipper photoes

"Skipper" Finn Christensen var min egen biologiske far. Han ses til højre. Længere tilbage er jeg slægtning med min tip tip oldefar Adam Friedel der var litografisk portrætkunstner. Min far døde 1999 - 56 år gammel. Man taler om ham endnu i min fødeby Køge længe efter at han er død og det siger jo noget om ham. Jeg ligner ham meget især indeni. Jeg bærer som han kreativiteten, originalen og eneren i mig. Min far var et "stort brød" som det hedder på dansk og det er jeg også; et Kvindebrød. På mange måder var min far meget stærk og stædig under kriser hvilket jeg også er. Han fyldte meget hvor han var - også i mit liv. Min far var en kristen mand. 

 

Han var amatørmaler men en dygtig fotograf og han udviklede sin helt egen teknik hvor han både malede og tegnede på sine sammensatte farve/sort-hvid fotos - i sit mørkekammer. Det var før computer manipulationens tid og han gjorde alt, hvad man i dag gør i computeren, inde i sit mørkekammer i mørket med bade og det hele. I starten sagde fotograferne. "Det er maleri - ikke foto". Malerne sagde "Det er foto - ikke maleri". Men senere kom han faktisk verden rundt med sine foto bl.a med nogle af mig selv på der vandt Kodak Golden, og vi kom på en verdensomspændede vandreudstilling - og han kom flere gange på KE og andet herhjemme. 

 

At være datter af sådan en original som min far kan være spændende men det betyder nok at man som barn får brug for et selvstændigt "rum" at være noget i hvor ens far ikke dominerer. Det rum jeg selv fik var maleriet. Men min far syntes at jeg havde talent for foto og lærte mig op i at fotografere og fremkalde et billede. Det gik godt men jeg kunne ikke tåle alle de kemikalier der brugtes den gang og måtte opgive. Men i dag kan fotoet sendes til fremkaldelse et andet sted og derfor kan jeg fotografere.

 

Jeg tror at mange af os børn af kreative forældre lider af mindreværds komplekser når det gælder forældrerens kunst. Jeg synes i alt fald selv at jeg aldrig bliver helt tilfreds med mine egne fotos. Jeg er dog blevet mere modig med alderen. Men nu er det jo også længe siden far døde... Her på sitet kan ses nogle af mine værker. Fotoet her på siden under kameraet er min fars foto og så kan I jo selv se om også I synes at æblet falder ikke langt fra stammen.

 

Min mor og far blev gift i 1965 præcist 1 år før jeg blev til 30.01.1966 på deres 1 års bryllupsdag. Min far havde et tagdækkerfirma. Min mor hedder Kirsten Kjøller Cristensen og lever stadig.  Hun er ligesom jeg en flot kvinde af sin alder. Hun var hele sit arbejdsliv sygeplejerske og til slut leder af et plejehjem. De byggede sammen et hus på Sejerøvej 2 i Køge som blev mit barndomshjem gennem hele min barndom. Og det var her i sit mørkekammer, Far lærte mig op. Jeg er den ældste af 3 piger. Dertil kommer min adoptivbror der er ældre end jeg. Der er flere af os der er kreative.

Venlig Hilsen datter Lotte Kjøller 

Skippers photo

About photographer "Skipper" - Finn Kristian Friedel Christensen From Denmark

Daughter Lotte Kjoeller paintings and her and father Skippers photo in her own Gallery Lk-kunst, Copenhagen, DK 2020

 

In English:

"Skipper" Finn Christensen was my own biological father. Further back I am a relative of my great-great-grandfather Adam Friedel who was a lithographic portrait artist. My father died in 1999 - 56 years old. People still talk about him in my hometown Køge long after he has died and that says something about him. I look a lot like him especially inside. I carry like him the creativity, the original and the oneness in me. In many ways my father was very strong and stubborn during crises which I am too. He filled a lot where he was - also in my life. My father was a Christian man.

 

He was an amateur painter but a skilled photographer and he developed his very own technique where he both painted and drew on his composite color / black and white photos - in his darkroom. It was before the time of computer manipulation and he did everything one does today in the computer, inside his darkroom in the dark with baths and all. In the beginning, the photographers said. "It's painting - not photography". The painters said "It's photo - not painting". But later he actually came around the world with his photos, among other things with some of myself at which won the Kodak Golden, and we came to a worldwide traveling exhibition - and he came several times at KE and other places here.

 

Being the daughter of such an original as my father can be exciting but it probably means that as a child you need an independent "space" to be something in which your father does not dominate. The room I got myself was the painting. But my dad thought I had a talent for photography and taught me to photograph and develop an image. It went well but I could not tolerate all the chemicals used at that time and had to give up. I think many of us children of creative parents suffer from inferiority complexes when it comes to parenting art. At least I did not go down without explaining myself first. However, I have become more courageous with age. But now it's also a long time since my father died ... Here on this page you can see some of my works. The photo on this page is my father's photo so you can see for yourself if you also think that the apple does not fall far from the trunk.

Ægtemanden og Faderen / The husband and the father

UP: Daugther artist Eva Kjøller Christensen and father "Skipper" Finn Kristian Friedel Christensen on photo maraton. Photo: "Skipper"

 

DOWN: from left: "Skipper"s daughers Eva, Lotte and Mette Photo: Skipper

Mother:

Father:

 

1 Marriage:

husband: Finn Kristian Friedel Cristensen

wife: Kirsten Kjøller Cristensen

 

son: Michael Friedel Cristensen

grandchild: Shano Friedel Cristensen

grandchild: April Friedel Cristensen

 

daugter: Lotte Kjøller Friedel Therkelsen

 

daugter: Mette Kjøller Boesen

grandchild: Emilia Kjøller Boesen

 

daugter: Eva Kjøller Cristensen

 

2 Marriage:

husband: Finn Kristian Friedel Cristensen

wife: Kate

no common children

contact - Copyright

Copyright: As "Skippers" relative Lotte Kjoeller has copyright on this page and the pictures. It is not allowed to steal.

Contact Lotte here: Lk@Lk-kunst.dk

SHARE

Create Your Own Website With Webador